• Dzień Chłopaka 2022

     •  

      W piątek 30 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Chłopaka.

      Każdy uczeń, który założył w tym dniu krawat lub muchę, mógł odmówić pisania niezapowiedzianej kartkówki lub odpowiedzi z danego przedmiotu. Poniżej kilka pamiątkowych zdjęć z tamtego dnia 😊

       

      Samorząd Uczniowski

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     • W 2022 roku Szkoła Podstawowa nr 356 im. R. Kaczorowskiego w Warszawie otrzymała w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 3 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, kwotę 12 tyś.

      złotych (wraz z wkładem własnym łączna suma dofinansowania wynosi 15 tyś. zł).

     • Dzień Głośnego Czytania

     • 29 września to ważny dzień, w którym obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji, uczniowie klasy 6 G, a także Jakub z 7c i Iga z 8o, postanowili w tym dniu przeczytać uczniom klas młodszych ciekawe opowiadania różnych autorów książek dla dzieci. Klasy 1 d, 1e, 1 g, 2s, 3s z radością wysłuchały fragmentów utworów: Hanny Łochockiej „O wróbelku Elemelku”, Doroty Gellner „Wścibscy” i „Czekoladki dla sąsiadki”, Michela Piquemala „Bajki filozoficzne”, Grzegorza Kasdepke „Kuba i Buba”, wiersze Brzechwy i Tuwima. Występujący nie zapomnieli o przedstawieniu celu tego święta.

       

      Dzieci z entuzjazmem wysłuchały ciekawych historyjek, zadawały pytania, na które otrzymały odpowiedzi. Te chwile z ciekawą książką pozostaną w naszej pamięci. Z pewnością powtórzymy tę akcję.

       

      Nauczyciele bibliotekarze we współpracy z p. E.Sienkiewicz

     • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

     • 3-9 Października 2022

      W dniach 03.10.2022 – 09.10.2022r., nasza szkoła po raz kolejny włączy się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Październik jest miesiącem, w którym od wielu lat Europejskie oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza do udziału w akcji społecznej. Celem jest przypomnienie, że wśród nas są także uczniowie o specyficznych trudnościach edukacyjnych. Tegoroczne obchody będą odbywać się pod hasłem: "Przełamujemy bariery".

       

       

       

      Europejskie Towarzystwo Dysleksji uznało 8 października 2022 r. za Dzień DysleksjiJest to dobra okazja do tego, aby dowiedzieć się lub przypomnieć sobie, czym jest dysleksja. Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji podaje, iż  „Dysleksja jest specyficznym zaburzeniem w uczeniu się o podłożu neurobiologicznym. Charakteryzuje się trudnościami w adekwatnym i/lub płynnym rozpoznawaniu słów oraz słabymi zdolnościami dekodowania i poprawnego pisania. Trudności te są zazwyczaj wynikiem deficytu fonologicznego aspektu języka, często niewspółmiernego do innych zdolności poznawczych i efektywnych metod nauczania stosowanych w szkole. Wtórnie mogą wystąpić problemy z czytaniem ze zrozumieniem i kontaktem ze słowem pisanym, które mogą ograniczyć rozwój słownictwa i wiedzy ogólnej.”

      Mitem jest przekonanie, że dysleksja dotyka dzieci mniej zdolne od innych. Dysleksja to nie lenistwo, to nie nowa moda! Nawet wśród ludzi sławnych i wybitnych nie brakuje osób z dysleksją. Możemy znaleźć je w świecie nauki, muzyki, kina, malarstwa, polityki, a nawet w literaturze. Przyglądając się biografiom znanych dyslektyków, można wysnuć wniosek, że osiągnęli oni życiowy sukces nie pomimo dysleksji, a dzięki niej. Determinacja, wytrwałość, kreatywność, nieszablonowość – to właśnie cechy, które sprawiają, że dysleksja często zamiast przekleństwem, może stać się prawdziwym darem. Wystarczy w odpowiedni sposób pokierować swoimi umiejętnościami i wykorzystać mocne strony, aby wybić się w życiu.

      Osoby zmagające się z trudnościami o charakterze dyslektycznym to m.in. Pablo Picasso (1881-1973) jeden z najbardziej znanych malarzy XX wieku, Leonardo da Vinci (1452-1519) malarz, architekt, wynalazca, odkrywca, pisarz, matematyk, Auguste Rodin (1840 – 1917) wybitny francuski rzeźbiarz, Thomas Alva Edison (1847 – 1931) genialny wynalazca, samouk, twórca między innymi: żarówki, fonografu, kineskopu, Albert Einstein (1879 – 1955) uważany za największego naukowca wszech czasów, autor teorii względności, Hans Christian Andersen (1805 – 1875) pisarz duński, autor najpiękniejszych baśni, Walt Disney (1901-1966) wizjoner, który stworzył największą korporację mediową świata.

      Szanowni Rodzice!
      Stwierdzenie dysleksji rozwojowej jest pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności. Jeśli jednak chcemy, by nasze dziecko osiągało rezultaty adekwatne do jego możliwości, a w przyszłości również sukcesy zawodowe, warto pamiętać o systematycznej, ukierunkowanej pracy. Ogromna odpowiedzialność spoczywa tutaj właśnie na rodzicach, którzy powinni wspierać działania szkoły i zachęcać swoje dziecko do podejmowania dodatkowego wysiłku. Systematyczna praca w szkole i w domu jest bowiem warunkiem skutecznego oddziaływania i tylko w ten sposób można przezwyciężyć trudności dyslektyczne. Dlatego też szczególnie gorąco zachęcamy rodziców dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi do zapoznania się z niżej zamieszczonymi poradnikami i wskazówkami, które się w nich znajdują. Pamiętajmy, że rola rodzica w wykrywaniu i pokonywaniu trudności u dziecka jest niezmiernie ważna, gdyż nikt nie zna dziecka lepiej od jego własnych rodziców i nikt nie spędza z nim tak dużo czasu.
      Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, która rozwieją wątpliwości rodziców dotyczące dysleksji:

      https://www.ptd.edu.pl/materialydopobrania.html

      https://operon.pl/Aktualnosci/Aktualnosci/Jestem-rodzicem-dziecka-z-dysleksja

      https://www.canva.com/design/DAFNcbNvSe0/Ll71ucMrGXVXdQ3duN2P3g/view?utm_content=DAFNcbNvSe0&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel

      https://www.canva.com/design/DAE0mqQL2V4/ud3lw0iIjYxcFnfjQs-I_Q/view?utm_content=DAE0mqQL2V4&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel

     • Bezpłatny Generator Zdjęć do mLegitymacji

     • Skorzystaj z bezpłatnego generatora zdjęć do mLegitymacji


      Rozpoczynający się rok szkolny wiąże się z wyrabianiem legitymacji przez uczniów. Jako, że szkoła przystąpiła do programu mLegitymacja, uczniowie szkoły mogą skorzystać z bezpłatnego narzędzia dostępnego w Internecie w celu przygotowania odpowiedniego zdjęcia do elektronicznego dokumentu legitymacyjnego.


      Bezpłatny Generator Zdjęć pozwoli uzyskać taką fotografię, która spełni wszystkie kryteria zdjęć do mLegitymacji. Fotografię do mLegitymacji można samodzielnie wykonać w domu. Jedyne, czego potrzebujesz to smartfon. Załaduj zdjęcie ze swojej galerii lub wykonaj nowe, a Bezpłatny Generator Zdjęć zadba o to, by fotografia była dobrze wykadrowana i przycięta. Nie musisz martwić się o tło ‒ narzędzie automatycznie je usunie. Trzeba pamiętać, by przed wykonaniem zdjęcia zdjąć czapkę lub inne nakrycia głowy.


      Fotografia do mLegitymacji musi spełniać kilka podstawowych kryteriów:

      • osoba widoczna na zdjęciu powinna patrzeć w kierunku obiektywu,
      • twarz osoby pozującej do zdjęcia ma być ustawiona prosto,
      • oświetlenie twarzy powinno być równomierne.


      Obsługa Bezpłatnego Kreatora do zdjęć jest bardzo prosta i na pewno każdy sobie z nią poradzi. Jak skorzystać z Bezpłatnego Generatora do zdjęć?

      1. Wejdź w przeglądarkę internetową w swoim telefonie, a następnie skorzystaj z linku https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji.
      2. Wciśnij żółty przycisk “Zrób zdjęcie” lub wybierz fotografię zapisaną na Twoim smartfonie.
      3. Wciśnij przycisk z napisem “Pobierz”.
      4. Zapisz zdjęcie na urządzeniu, z którego korzystasz.


      Tak przygotowaną fotografię można wykorzystać do mLegitymacji, którą będziesz się identyfikował. Jak widzisz, cały proces przygotowania zdjęcia jest niezwykle łatwy i zajmuje nie więcej niż minutę!


      Bezpłatny Kreator Zdjęć do mLegitymacji można znaleźć pod adresem:

      https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

     • Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy

     • Szanowni Państwo,
      Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice

      Od kilkunastu lat, na zlecenie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu realizuje programy przesiewowych badań słuchu dla uczniów klas I i VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy.
      W nadchodzącym roku szkolnym rozpoczynamy po raz kolejny tego typu program profilaktyczny, z którego będą mogli skorzystać uczniowie warszawskich szkół podstawowych.

      Zasadniczym celem Programu jest wykrycie zaburzeń słuchu. Zaburzenia te mogą nie tylko utrudniać bądź uniemożliwiać dziecku dostęp do informacji dźwiękowej, lecz także zakłócać rozwój mowy, a w konsekwencji negatywnie wpływać na funkcjonowanie dziecka w szkole. Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci umożliwia efektywne wdrożenie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, które prowadzą do złagodzenia lub usunięcia różnego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji, a tym samym do stworzenia wszystkim dzieciom równych szans rozwoju.

      Dlatego zachęcamy Państwa do zgłoszenia udziału Waszego dziecka w bezpłatnych badaniach przesiewowych słuchu.

      W związku z realizacją Programu przygotowaliśmy "Informator o słuchu", w którym zostały przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące budowy ucha, rodzajów zaburzeń słuchu i możliwości ich leczenia oraz objawów sugerujących występowanie niedosłuchu. Mamy nadzieję, że lektura "Informatora" pozwoli Państwu wspólnie z dziećmi wzbogacić wiedzę z zakresu omawianych tematów.

      Jeszcze raz zachęcam do skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań przesiewowych słuchu u Państwa dziecka.

      Z wyrazami szacunku
      Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 
                  

      Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

     • Pomoc Socjalna

     • Pomoc socjalna

      Na mocy UCHWAŁY NR XXXVIII/970/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 czerwca 2012 r. uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, bądź w uzasadnionych przypadkach losowych, w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków pomocy społecznej, może zostać przyznane

      Stypendium “Posiłek dla ucznia”

      Wniosek w sprawie przyznania stypendium “Posiłek dla ucznia” należy kierować do dyrektora szkoły i złożyć u pedagogów szkolnych do dnia 19.09.2022r. (druki wniosków będą dostępne w portierni).

      Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

      1) rodzic ucznia;
      2) pełnoletni uczeń;
      3) nauczyciel zatrudniony w szkole;
      4) inna pełnoletnia osoba dysponująca wiedzą o trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia lub zdarzeniu losowym uzasadniającym przyznanie stypendium.

      Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, w którym przebywa uczeń, a w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być oświadczenia o wysokości dochodów lub inne dokumenty, w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej lub opinia pedagoga szkolnego, potwierdzające trudną sytuację materialną ucznia (wnioski bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane).

      Wypłata stypendium następuje poprzez zapłatę na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gastronomiczną za posiłki spożywane przez ucznia.

      W celu pobrania druku wniosku lub uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu
      z pedagogiem szkolnym.

      Ponadto, uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji mogą uzyskać pomoc materialną
      o charakterze socjalnym w formie:

      • Stypendium szkolnego

      • Zasiłku szkolnego

      Wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego należy kierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

      Więcej informacji oraz druki wniosków wraz z instrukcjami wypełniania znajduje się na stronie Biura Edukacji oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

       

       

      Українські сімї, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, можуть отримати субсидії на харчування (шкільні обіди). Такі сімї повинні звертатися до центру соціальної допомоги - Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Białołęka.
      Посилання до друку заяви:

      https://liblink.pl/cl8uRDs0At

      Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

      ul. Marywilska 44C
      03-042 Warszawa
      telefon:
      22 300 20 40
      22 300 20 41

     • Przedłużenie okresu obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

     • Na podstawie Zarządzenia nr 282 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP oraz 283 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego, Prezes Rady Ministrów od dnia 1 września 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 23:59 wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

      Drugi stopień alarmowy (BRAVO)

      Trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP)

      W związku z wprowadzeniem drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz w nawiązaniu do rekomendacji Wojewody Mazowieckiego, w okresie obowiązywania alarmu, podtrzymany zostaje zakaz wstępu do szkoły osób postronnych - do budynków szkolnych wstęp możliwy jedynie dla uczniów oraz pracowników szkoły.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
   • sekretariat.sp356@eduwarszawa.pl
   • 22 675-25-94 w. 13
   • ul. Głębocka 66 03-287 Warszawa 03-287 Warszawa Poland