• Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356

    •  

      

      

      

      

      

     Nazwa projektu: „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356”

     Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d669/19

     Projekt pt. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu: 437 644,88 zł, w tym wkład własny: 65 730,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

     1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
     2. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

     Dofinansowanie UE: 350 115,90 zł

     W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

     1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
     2. Przyrodnicze laboratorium
     3. Język angielski
     4. Warsztaty kodowania
     5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
     6. Projekt edukacyjny- przedstawienie dla społeczności szkolnej
     7. Wycieczka Centrum Nauki Kopernik
     8. Zakoduj kompetencje
     9. Pokazy naukowe
     10. Laboratorium robotyki
     11. Laboratorium Elektroniki
     12. Półkolonie Laboratorium Naukowe

     Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do wychowawców.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Warszawie
   • Sekretariat do spraw uczniów: 22 675-25-94 w. 13 poniedziałek, wtorek. : 8.00 - 16.00 środa: 12.00 - 16.00 czwartek, piątek: 8.00 - 16.00 Sekretariat Dyrektora: 22 675-25-94 w. 16 poniedziałek : 8.00 - 16.00 wtorek: 12.00 - 16.00 środa - piątek: 8.00 - 16.00
   • ul. Głębocka 66 03-287 Warszawa Poland